כללי החברות מול המשתתפים

פורום החברות למתן שירותים בתחום ההגרלות הממלכתיות

 

כללי:

 

 • החברות מתחייבות לא להזדהות בשום מקרה או התקשרות עם לקוחות בשם מפעל הפיס ו/או חברות האשראי ו/או מי מטעמן.

 • החברות מתחייבות להעביר ללקוח הסכם אשר מפרט את פרטי העסקה, פרטים אישיים ודרכי התקשרות לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מיום ההצטרפות.

 • החברות מתחייבות להציג באתר החברה את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בצורה גלויה וברורה.

 • החברות מתחייבות להציג באתר את דרכי ההתקשרות עם החברה לרבות : מספר טלפון, מספר פקס, דוא"ל, כתובת החברה וכיו"ב.

 • הלקוח יוכל לבטל את המנוי בכל עת בתנאי שהודיע על כך לחברה במישרין באמצעות שיחה למוקד שירות הלקוחות או בכתב לכתובת הדואר או באמצעות פקס או באמצעות אתר החברה.

 • החברות מתחייבות לשמור את טפסי המשתתפים למשך שנה מיום ההגרלה.

 •  

הגבלות הצטרפות:

 

 • החברות מתחייבות לשווק את השירות בעלות ממוצעת של 250 ₪ לכל היותר.

 • החברות מתחייבות לאפשר ללקוח הצטרפות למנוי אחד לכל היותר.

 •  החברות מתחייבות לבצע זיהוי ורישום מלא ללקוחות המצטרפים לרבות: תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, כתובת מלאה וכיו"ב מתוך מטרה למנוע הצטרפות קטינים.

 •  

אמצעי תשלום:

 

אמצעי התשלום היחיד באמצעותו ניתן להצטרף למנוי הינו כרטיס אשראי או הו"ק בנקאית או המחאות. החברות מתחייבות לא לגבות תשלום באמצעות כסף מזומן ו/או כרטיסים נטענים.

 

מאגרי מידע:

 

 • החברות מתחייבות לנהל מאגרי מידע בעלי מספר רישיון מאושר ורשום.

 • החברות מתחייבות לנהל את בסיס הנתונים בצורה ממוחשבת מאובטחת ומבוקרת.

 • כל חברה בפורום מתחייבת למנות מנהל מאגרי מידע אשר באחריותו לספק מידע על כל לקוח בהתאם לדרישה של מוסמך מטעם המדינה ולכל מבקש על פי חוק.

 

בקרת איכות:

 

 • החברות מתחייבות להקליט את שיחות ההצטרפות / השירות בחברה.

 • החברות מתחייבות לבצע בקרת איכות ל10% משיחות ההצטרפות / השירות של כל נציג מתוך מטרה לאתר ליקויים ותוך התחייבות לשיפור מתמיד. דו"חות אלו יתועדו, ישמרו ויהיו זמינים להצגה בפני גורם מוסמך.

 • החברות מתחייבות לבצע בסוף כל שיחת הצטרפות 'גילוי נאות' אשר מטרתו לחזור שנית על פרטי העסקה, המחיר, דרכי יצירת קשר עם החברה וכיו"ב.

 • החברות מתחייבות למנות עובד בתפקיד 'קצין בקרת איכות' ולהעביר את פרטיו לחברות בפורום. עובד זה יהיה זמין לכל בקרה חיצונית בהתאם לדרישה של גורם מוסמך.

 

זכיות:

 

 • כספי הזכיות יועברו ללקוחות באמצעות המחאה אל כתובת הלקוח כפי שנמסרה במעמד ההצטרפות או באמצעות העברה בנקאית. באפשרות כל לקוח לקבוע את סכום הזכייה המצטבר המינימלי בגינו תונפק המחאה באמצעות ממשק אינטרנטי ו/או מענה אנושי בשירות הלקוחות. סכום ברירת המחדל עומד על 40 ₪. הלקוח רשאי לבחור כל סכום על פי שיקול דעתו. כספים אלו יוחזקו בחשבון בנק בנאמנות של יו"ר ו/או מנכ"ל החברה ולא יעשה בהם כל שימוש על ידי החברה למעט העברתו לצרכי הפקת המחאת זכיה למוטב בלבד ע"ש הלקוח או לצורך העברה בנקאית.

 • זכייה מעל 500 ₪ תועבר באמצעות דואר רשום או באמצעות העברה בנקאית. במידה והזכייה לא תתקבל בכתובת הרשומה מתחייבת החברה ליצור קשר עם הלקוח לצורך עדכון כתובת.

 • זכייה מעל 5,000 ₪ תועבר ללקוח באופן אישי במשרדי החברה בהצגת תעודה מזהה. במידה ולא יתאפשר ללקוח להגיע למשרדי החברה, הזכייה תועבר באמצעות דואר רשום לשם המוטב בלבד או באמצעות העברה בנקאית.

 • במועד סיום ההתקשרות עם הלקוח, תעביר החברה ללקוח את מלוא יתרת הזכיות אשר הצטברו בידי החברה על שמו.

 • החברות אינן שותפות בסכומי הזכייה של הלקוחות.

 

שירות לקוחות:

 

החברות מתחייבות להעמיד לרשות הלקוחות, מוקד שירות טלפוני זמין בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00.